CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Cấp Chứng Chỉ Thợ làm hộp Nối Cáp – Đấu Cáp Ngầm – Đường Dây Cáp Ngầm

Mở lớp và cấp Chứng Chỉ Thợ Đấu Nối Cáp Ngầm – Đường Dây Cáp Ngầm

Chứng Chỉ Thợ làm hộp Nối Cáp – Đấu Cáp Ngầm – Đường Dây Cáp Ngầm Quý Học viên có nhu cầu xin cấp Chứng chỉ vui lòng liên hệ: 0982 640 468

 

Thợ Cáp Ngầm đấu nối cáp ngầm