AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

Thẻ An Toàn Điện Quy định về huấn luyện an toàn điện và cấp thẻ an toàn điện

Quy định về huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện được quy định tại Điều 6 Nghị định 14/2014/NĐ-CP như sau:

* Người lao động làm công việc xây dựng, vận hành, kiểm định và sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện phải được huấn luyện, sát hạch về an toàn điện

* Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện, sát hạch về an toàn điện cho người lao động được huấn luyện, sát hạch về an toàn điện; đối với người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, việc cấp thẻ an toàn điện được thực hiện theo quy định tại Điều 64 Luật Điện lực

* Chương trình huấn luyện:

Chương trình huấn luyện phải có các nội dung chính sau:

– Quy trình vận hành, xử lý sự cố đường dây điện, thiết bị điện nơi người lao động làm việc;

– Quy định về an toàn khi kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm đường dây điện, thiết bị điện trong trường hợp có cắt điện và không cắt điện;
– Cách nhận biết và biện pháp loại trừ nguy cơ gây sự cố, tai nạn tại nơi làm việc và phương pháp cấp cứu người bị nạn do điện;

– Thiết lập vùng làm việc an toàn;

– Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí nghiệm) các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động;

– Thực hành những nội dung có liên quan đến việc bảo đảm an toàn phù hợp với công việc của người lao động.

* Bậc an toàn điện:

Bậc an toàn điện được phân thành 5 bậc, từ bậc 1/5 đến 5/5.

1. Yêu cầu đối với từng bậc an toàn điện

a) Đối với bậc 1/5:

– Kết quả huấn luyện lần đầu về lý thuyết và thực hành đạt 80% trở lên;

– Biết những quy định chung để đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc được giao;

– Sử dụng và quản lý trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc được giao đúng quy định.

b) Đối với bậc 2/5:

– Biết những quy định chung và biện pháp bảo đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc được giao;

– Sử dụng và quản lý trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc được giao đúng quy định;

– Biết phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện;

– Biết sơ cứu người bị điện giật.

c) Đối với bậc 3/5:

– Yêu cầu như đối với bậc 2/5;

– Có khả năng phát hiện vi phạm, hành vi không an toàn;

– Biết cách kiểm tra, giám sát người làm việc ở đường dây hoặc thiết bị điện.

d) Đối với bậc 4/5:

– Yêu cầu như đối với bậc 3/5;

– Hiểu rõ trách nhiệm, phạm vi thực hiện của từng đơn vị công tác khi cùng tham gia thực hiện công việc;

– Biết lập biện pháp an toàn để thực hiện công việc và tổ chức giám sát, theo dõi công nhân làm việc;

– Có khả năng phân tích, điều tra sự cố, tai nạn điện.

đ) Đối với bậc 5/5:

– Yêu cầu như đối với bậc 4/5;

– Biết phối hợp với các đơn vị công tác khác, lãnh đạo công việc, tổ chức tiến hành các biện pháp an toàn và kiểm tra theo dõi thực hiện công việc.

2. Những công việc được làm theo bậc an toàn

a) Bậc 1/5 được làm những phần công việc sau:

– Được làm các công việc không tiếp xúc với thiết bị hoặc dây dẫn mang điện;

– Tham gia phụ việc cho đơn vị công tác làm việc trên thiết bị điện, đường dây dẫn điện.

b) Bậc 2/5 được làm những phần công việc sau:

– Làm phần công việc của bậc 1/5;

– Làm việc tại nơi đã được cắt điện hoàn toàn.

c) Bậc 3/5 được làm những phần công việc sau:

– Làm phần công việc của bậc 2/5;

– Làm việc tại nơi được cắt điện từng phần;

– Làm việc trực tiếp với đường dây dẫn điện, thiết bị điện hạ áp đang mang điện;

– Thực hiện thao tác trên lưới điện cao áp;

– Kiểm tra trạm điện, đường dây điện đang vận hành;

– Cấp lệnh công tác, chỉ huy trực tiếp, cho phép đơn vị công tác vào làm việc, giám sát đơn vị công tác làm việc trên lưới điện hạ áp.

d) Bậc 4/5 được làm những phần công việc sau:

– Làm phần công việc của bậc 3/5;

– Làm việc trực tiếp với đường dây dẫn điện, thiết bị điện hạ áp, cao áp đang mang điện;

– Cấp phiếu công tác, lệnh công tác, chỉ huy trực tiếp, cho phép đơn vị công tác vào làm việc, giám sát đơn vị công tác làm việc trên đường dây dẫn điện, thiết bị điện.

đ) Bậc 5/5 làm toàn bộ công việc thuộc phạm vi được giao.

* Thẻ an toàn điện:

1. Cấp thẻ

a) Cấp mới sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và kiểm tra đạt yêu cầu hoặc khi người lao động chuyển đổi công việc.

2. Sử dụng thẻ

a) Thời hạn sử dụng: Từ khi được cấp tới khi thu hồi.

b) Trong suốt quá trình làm việc, người lao động phải mang theo và xuất trình Thẻ an toàn điện theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc của các đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn điện.

3. Thu hồi thẻ

a) Thu hồi thẻ an toàn điện khi người lao động chuyển làm công việc khác hoặc không tiếp tục làm việc tại tổ chức, đơn vị cũ.

b) Việc thu hồi thẻ do tổ chức, đơn vị cấp thẻ thực hiện.

Mẫu Thẻ An Toàn Điện:

An Toàn Điện Thẻ An Toàn lao động, thẻ an toàn điện, cấp bậc thẻ an toàn điện

Quý Công Ty, Học Viên có nhu cầu về các khóa học hoặc vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được trao đổi thêm:

Ban Tuyển Sinh Đào Tạo:
Mr Hoàng Nam. Mobile: 0982 640 468 – 0928 626 555
Email: xaydungviet.info@gmail.com. Zalo: 0982 640 468

Website: https://viendaotaoxaydung.vn
https://facebook.com/viendaotaoxaydung.vn