CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

TƯ VẤN HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN.

Chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án có vai trò gì đối với tổ chức, doanh nghiệp xây dựng?

– Là một trong những điều kiện để được tham gia dự thầu.

– Là hồ sơ cần và đủ để hoàn tất thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

– Là điều kiện bất buộc để tham gia hoạt động xây dựng theo Thông tư 17/2016/TT-BXDNghị định 42/2017/NĐ-CP.

Hiểu được những khó khăn từ phía các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án. VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG – Đơn vị liên kết trực tiếp của Bộ Xây dựng, Tổng Hội xây dựng, Sở Xây dựng được phép tư vấn, hỗ trợ dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỔ CHỨC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

STT

Tiêu chí đánh giá

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Điểm

1

Giám đốc quản lý dự án

05 điểm/người

05 điểm/người

05 điểm/người

0÷15

2

Người phụ trách lĩnh vực chuyên môn có chứng chỉ hành nghề phù hợp

05 điểm/người

05 điểm/người

05 điểm/người

0÷25

3

Số người có chuyên môn phù hợp

1,5 điểm/người

02 điểm/người

03 điểm/người

0÷30

3

Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng

Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý dự án

Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý dự án

Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý dự án

5

Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001

Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001

Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001

10

4

Số công việc, hợp đồng đã thực hiện

Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại

Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại

Không yêu cầu

10÷15

5

Năng lực tài chính của tổ chức

Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

5

7

Tổng điểm

< 75

< 75

< 70

Không đạt

≥ 75

≥ 75

≥ 70

Đạt

MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ

– Doanh nghiệp hoạt động từ 3 năm trở lên và có báo cáo tài chính 3 năm gần nhất.

– Hợp đồng và thanh lý hợp đồng phù hợp với lĩnh vực xin cấp.

– Chứng nhận ISO phù hợp với lĩnh vực xin cấp

– Quý Công ty cần hỗ trợ tư vấn các điều kiện trên liên hệ: 0989 338 656 để được trao đổi cụ thể và thuận tiện hơn.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ

– Chứng chỉ năng lực tổ chức tư vấn quản lý dự án do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp.

– Chứng chỉ năng lực tổ chức tư vấn quản lý dự án hạng 2, 3 do Sở Xây dựng cấp.

KINH PHÍ

– Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, liên hệ theo số hotline 0989 338 656  để được báo giá tốt nhất.

–  MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

– Hotline Tư vấn dịch vụ Năng lực xây dựng: 0989 338 656 hoặc 0928 626 555

– Website: https://viendaotaoxaydung.vn 

– Fanpage: https://www.facebook.com/viendaotaoxaydung.vn