CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TƯ VẤN HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng dựa trên những cơ sở pháp lý nào?

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 100/2018NĐ-CP sửa đổi, bổ sung.

Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG là một trong những đơn vị uy tín chuyên tư vấn, hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trong đó có chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý chi phí đâu tư xây dựng đảm bảo tiến trình hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật trong thời gian ngắn nhất và chi phí hợp lý nhất.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ

STT

Tiêu chí đánh giá

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Điểm tối đa

1

Số người có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá

08 điểm/người  

14 điểm/người 

14 điểm/người  

0÷40

2

Số người có chuyên môn phù hợp

02 điểm/người

03 điểm/người

06 điểm/người

0÷30

3

Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng

Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng

5

Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 

Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 

Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 

10

4

Số công việc, hợp đồng đã thực hiện

Đã thực hiện quản lý chi phí ít nhất 2 (hai) dự án nhóm A hoặc 5 (năm) dự án nhóm B

Không yêu cầu 

Không yêu cầu 

10÷15

5

Năng lực tài chính của tổ chức

Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

5

6

Tổng điểm

< 75

< 75

< 70

Không đạt

≥ 75

≥ 75

≥ 70

Đạt

–  MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

– Hotline Tư vấn dịch vụ Năng lực xây dựng: 0989 338 656 hoặc 0928 626 555

– Website: https://viendaotaoxaydung.vn 

– Fanpage: https://www.facebook.com/viendaotaoxaydung.vn

CHỨNG CHỈ TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG