CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Doanh nghiêp, tổ chức của bạn đang tìm dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình nhanh chóng với mức chi phí hợp lý. Bởi bạn hiểu:

– Thời gian của một doanh nghiệp là hữu hạn.

– Nếu không nắm vững Luật, Thông tư, Nghị định sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

– Cơ chế làm việc nhiều cửa, lại đang đốt cháy thời gian không đáng có của doanh nghiệp.

– Mười vạn câu hỏi vì sao trong quá trình giải quyết hồ sơ khiến kẻ kiên trì nhất cũng phải nhụt chí.

–  Quá trình chờ đợi cũng chính là quá trình đang để tiền rơi.

Nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG nhận dịch vụ tư vấn và cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình trên toàn quốc.

chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG

STT

Tiêu chí đánh giá

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Điểm tối đa

1

Chỉ huy trưởng công trường

05 điểm/người 

7,5 điểm/người 

15 điểm/người 

0÷15

2

Người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn

02 điểm/người

02 điểm/người

02 điểm/người

0÷15

3

Số người có chuyên môn phù hợp

01 điểm/người 

1,25 điểm/người

2,5 điểm/người

0÷10

4

Số người quản lý an toàn lao động

01 điểm/người

2,5 điểm/người

05 điểm/người

0÷05

5

Công nhân kỹ thuật có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ

< 30 người

< 20 người

< 5 người

0

≥ 30 người

≥ 20 người

≥ 5 người

15

6

Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng

Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện

Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện

Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện

5

Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 

Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 

Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 

10

6

Khả năng huy động máy móc thiết bị chủ yếu

Có đủ khả năng huy động máy móc thiết bị chủ yếu

Có đủ khả năng huy động máy móc thiết bị chủ yếu

Có đủ khả năng huy động máy móc thiết bị chủ yếu

10

8

Số công việc, hợp đồng đã thực hiện

Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại

Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại

Không yêu cầu 

10÷15

9

Năng lực tài chính của tổ chức

Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

5

10

Tổng điểm

< 75

< 75

< 70

Không đạt

≥ 75

≥ 75

≥ 70

Đạt


HỒ SƠ THỦ TỤC CẦN CHUẨN BỊ

1. Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại thông tư 17/2017/TT-BXD – Bộ Xây Dựng.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức (nếu có).

3. Bản kê khai năng lực tài chính trong thời hạn 3 năm tính đến thời điểm cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thi công xây dựng, máy móc và các phần mềm liên quan.

4. Bản quy trình quản lý thực hiện công việc lĩnh vực tham gia xin chứng chỉ hoặc hệ thống quản lý chất lượng (quy trình ISO) tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức.

5. Danh sách các cá nhân chủ chốt của công ty: nhân viên, công nhân kỹ thuật có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ của các cá nhân và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt.

6. Các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu theo quy định tại thông tư số 17/2016/TT-BXD

–  MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

– Hotline Tư vấn dịch vụ Năng lực xây dựng: 0989 338 656 hoặc 0928 626 555

– Website: https://viendaotaoxaydung.vn 

– Fanpage: https://www.facebook.com/viendaotaoxaydung.vn 

CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH