BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

V/v: Mở các lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tư vấn giám sát, Kỹ sư định giá, Quản lý dự án, Chỉ huy trưởng công trình, Nghiệp vụ đấu thầu…, Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. More »

TƯ VẤN XIN CẤP NHANH CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG

Viện Tư vấn, làm thủ tục Hồ sơ, Kê khai xin Cấp nhanh toàn bộ các chứng chỉ hành nghề thuộc sở xây dựng cấp. Xin cấp tại Sở Xây Dựng Hà Nội và 1 vài sở khác trên Toàn Quốc. More »

ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ 3 THÁNG - 6 THÁNG

Đào tạo và cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề hệ 3 tháng và 6 tháng, Chứng chỉ bậc thợ 3/7, 4/7, 5/7...: Máy xây dựng, Máy múc, máy ủi, máy lu.., Công nhân xây dựng, Nề, hàn, ... More »

KHÓA HỌC TƯ VẤN GIÁM SÁT

Lớp tư vấn giám sát liên tục khai giảng trong các tháng, Cấp Chứng nhận cho cả 3 lĩnh vực: Dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi và Thủy điện. More »

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Bộ tài liệu chuyên ngành xây dựng, Tư vấn giám sát, Quản lý Dự Án, Đấu Thầu, Chỉ Huy Trưởng công trình... Download file. More »

CHỨNG CHỈ THÍ NGHIỆM VIÊN & QL - PHÒNG THÍ NGHIỆM

Viện đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng đào tạo và cấp chứng chỉ Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng, Chứng chỉ Quản lý phòng thí nghiệm trên Toàn Quốc - Liên hê: 0982.640.468 More »

TƯ VẤN HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC XÂY DỰNG

Viện tư vấn hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Năng lực Tổ chức hoạt động xây dựng trên Toàn Quốc, Chứng chỉ năng lực Công Ty, Doanh Nghiệp... More »

 

VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG THÔNG BÁO MỞ LỚP

Viện đào tạo xây dụng liên tục mở lớp học và Cấp Chứng chỉ tư vấn giám sát, Định Giá, An toàn lao động, Chứng chỉ sơ cấp nghề, Phòng cháy chữa cháy, Đấu thầu, Chỉ huy trưởng công trình, Quản lý dự án. Chứng chỉ bậc thợ, Giảm 50% kinh phí khóa học.

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ DAVILAW
Ban Đào Tạo: 0982 640 468 – 0989 338 656

LIÊN TỤC MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRONG CÁC THÁNG

iconNew ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ CHỈ HUY TRƯỞNG HẠNG 1, HẠNG 2, HẠNG 3

iconNew THÔNG BÁO MỞ LỚP TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XD CÔNG TRÌNH

iconNew KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

iconNew MỞ LỚP ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

iconNew KHÓA NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XD

iconNew KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU ( Đấu thầu cơ bản, Đấu thầu nâng cao)

iconNew THÔNG BÁO MỞ LỚP AN TOÀN VỆ SINH – LAO ĐỘNG

iconNew ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

iconNew ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ 3 THÁNG – 6 THÁNG

iconNew THỢ LÀM HỘP NỐI CÁP – ĐẦU CÁP NGẦM – ĐƯƠNG DÂY CÁP NGẦM

iconNew KHÓA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ TÒA NHÀ

iconNew KHÓA NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

iconNew MỞ LỚP GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT

iconNew MỞ LỚP ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG VÀ LẬP DỰ TOÁN

iconNew KHÓA HỌC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

iconNew THÔNG BÁO MỞ LỚP BẤT ĐỘNG SẢN (MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN – ĐỊNH GIÁ BĐS – QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN)

iconNew THÔNG BÁO MỞ LỚP QUẢN LÝ CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

iconNew KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

iconNew KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỦ TRÌ GIÁM SÁT

iconNew LỚP HỌC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

iconNew KHÓA HỌC GIÁM SÁT, KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG thhot

iconNew KHÓA HỌC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTXD

iconNew KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ HOÀN CÔNG VÀ THANH QUẾT TOÁN

iconNew THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TẠI HÀ NỘI  new

iconNew DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP NHANH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

iconNew TƯ VẤN HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

iconNew HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

iconNew NĂNG LỰC TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

iconNew CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

iconNew CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT THI CÔNG, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

iconNew CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

iconNew CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH

iconNew CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THIẾT KẾ, THẨM TRA THIẾT KẾ

iconNew HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN